Կոնգրեսսներ եւ կոնֆերանսներ

<<Աստերիա>> դեղագործական ընկերությունը երկար տարիներ մասնակցում է տարբեր կենգրեսսների

եւկոնֆերանսների`ուռոլոգիա,գինեկոլոգիա,էնդոկրինոլոգիա,ռեւմատոլոգիա, սեքսապաթոլոգիա, ԼՈՌ եւ այլն:

SONY DSC